ရန္ကုန္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ "ရွင္သန္ျခင္းရ့ဲ ႏွလံုးသား" ရံပံုေငြ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ႏွင့္ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ

Exclusive Video: မိဘမဲ့ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္း ႏွင့္ မ်က္မျမင္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ စိတ္အားတက္ေစခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္တဲ့ "ရွင္သန္ျခင္းရ့ဲ ႏွလံုးသား" ရံပံုေငြ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ႏွင့္ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ဧျပီလ (၁) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ ကန္ေတာ္ၾကီး၊ ေမ်ွာ္စင္က်ြန္းတြင္ ၀င္ေၾကးအခမဲ့ျဖင့္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒီပြဲကို ခိုင္ႏွင္းေ၀ ပရဟိတ လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းတို႔မွ ပူးေပါင္းတင္ဆက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Video on YoutubeVideo on Vimeo


#Myanmar Charity Music Concert
#Khine Hnin Wai Youth Charity Group

Related Posts

Scroll to top