၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ အကယ္ဒမီ ထူးခၽြန္ဆု ဆြတ္ခူးခဲ့သူမ်ား


၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ အကယ္ဒမီ ထူးခၽြန္ဆု ရရွိသူမ်ား 

အေကာင္းဆုံး ႐ုပ္ရွင္ဒါရိုက္တာဆု - ဝိုင္း (ကၽြန္မက ႏွင္းဆီပါေမာင္)
အေကာင္းဆုံး အမ်ိဳးသား ဇာတ္ေဆာင္ဆု ၂၀၁၅ - ေနတိုး (နကၡတ္ မွားတဲ့ တိုက္ပြဲ)
အေကာင္းဆုံး အမ်ိဳးသား ဇာတ္ေဆာင္ဆု ၂၀၁၄ - ေျပတီဦး (ႏွလုံးသားျဖင့္ ျပဳလုပ္သည္)
အေကာင္းဆုံး အမ်ိဳးသမီးဇာတ္ေဆာင္ဆု ၂၀၁၅ - ေဖြးေဖြး (က်မက ႏွင္းဆီပါေမာင္)
အေကာင္းဆုံး အမ်ိဳးသမီးဇာတ္ေဆာင္ဆု ၂၀၁၄ - ခိုင္သင္းၾကည္ (ေကာင္းက်ိဳး ကိုယ္၌ တည္ေစမင္း)
အေကာင္းဆုံး အမ်ိဳးသား ဇာတ္ပို႔ဆု ၂၀၁၅ - ေဗလုဝ (ဤအရာကို အခ်စ္ဟု ေခၚသလား)
အေကာင္းဆုံး အမ်ိဳးသား ဇာတ္ပို႔ဆု ၂၀၁၄ - ဇင္ဝိုင္း ( ႏွလုံးသားျဖင့္ ျပဳလုပ္သည္)
အေကာင္းဆုံး အမ်ိဳးသမီး ဇာတ္ပို႔ဆု ၂၀၁၅ - တကၠသိုလ္ ဂြမ္းပုံ (ဤအရာကို အခ်စ္ဟု ေခၚသလား)
အေကာင္းဆုံး အမ်ိဳးသမီး ဇာတ္ပို႔ဆု ၂၀၁၄ - ဝတ္မွုန္ေရႊရည္ (ႏွလုံးသားျဖင့္ ျပဳလုပ္သည္)
အေကာင္းဆံုး ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားဆု ၂၀၁၄ - ျမင့္မိုရ္ (ေကာင္းက်ိဳး ကိုယ္၌ တည္ေစမင္း)
အေကာင္းဆံုး တည္းဆု ၂၀၁၄ - ေသာ္ဇင္ (ေကာင္းက်ိဳး ကိုယ္၌ တည္ေစမင္း)
အေကာင္းဆံုး ဓာတ္ပံုဆု ၂၀၁၅ - ေဇာ္ျမင့္ (က်ဴးပစ္ရဲ့ ေက်းကၽြန္မ်ား)
အေကာင္းဆံုး ဓာတ္ပံုဆု ၂၀၁၄ - တိုး၀င္းျပည္စိုး (အဆံုးမဲ့ အခ်စ္)
အေကာင္းဆံုး ေတးဂီတဆု ၂၀၁၅ - လွစန္းဦး (ေမာင့္အိမ္သူ)
အေကာင္းဆံုး ေတးဂီတဆု ၂၀၁၄ - ခင္ေမာင္ၾကီး (ေကာင္းက်ိဳး ကိုယ္၌ တည္ေစမင္း)
အေကာင္းဆံုး အသံဆု ၂၀၁၄ - ၾကည္မင္းသိန္း (မာယာ ပေရာဂ်က္)
အေကာင္းဆံုး တည္းျဖတ္ဆု ၂၀၁၅ - ေသာ္ဇင္ (ေကာင္းက်ိဳး ကိုယ္၌ တည္ေစမင္း)
အေကာင္းဆံုး တည္းျဖတ္ဆု ၂၀၁၄ - ေဇာ္မင္း ဟံသာေျမ (ခ်စ္စံအိမ္ ၂၀၂၈)

# Myanmar Film Academy Award 2014-2015
# Myanmar Academy Award Winners

Related Posts

Scroll to top