တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲကို ဂုဏ္ထူး (၂) ခုျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ယြန္းယြန္း အား ဂုဏ္ျပဳပြဲ

၂၀၁၆ တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲကို ဂုဏ္ထူး (၂) ဘာသာျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ သရုပ္ေဆာင္ အကယ္ဒမီ ယြန္းယြန္း အား ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနားကို ဇြန္လ (၁၃) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ Royal Garden စားေသာက္ဆိုင္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေရႊလက္ရာ စာေပထုတ္လုပ္ေရး မိသားစုမွ ဒီအခမ္းအနားကို က်င္းပေပးခဲ့တာပါ။ ယြန္းယြန္းဟာ ျမန္မာစာ ႏွင့္ ဇီ၀ေဗဒ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ထူးခၽြန္စြာ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့တာပါ။

Video on Youtube!Video on Vimeo!


# Congratulation Party for Academy Yoon Yoon

Related Posts

Scroll to top