"ႏွင္းဆီစကားထာ" ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲ အတြက္ ဒါ႐ိုက္တာ မလုပ္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ ညိဳမင္းလြင္


ဒါရုိက္တာ ညိဳမင္းလြင္ မွ "ႏွင္းဆီစကားထာ" or "Rose Puzzle" ႐ုပ္ပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲကို ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ လက္ခံ႐ိုက္ကူးျခင္း မျပဳေတာ့တဲ့ အေပၚ စာနယ္ဇင္း ရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ကုိ ဇြန္လ( ၂၀) ရက္ေန႔က ျမန္မာႏုိင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရုံး၊ ရန္ကုန္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ Photos by Wai Yan

#Director Nyo Min Lwin, "Rose Puzzle" Movie Presser

Related Posts

Scroll to top