အႏုပညာရွင္မ်ား ရဲ့ ငလ်င္ဒဏ္သင့္ ပုဂံ ဘုးရားမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး အလွဴခရီးစဥ္


Ve Ve အခ်ဳိရည္မိသားစု၊ Media 7 ႏွင့္ အႏုပညာ႐ွင္မ်ား ပူးေပါင္းကာ စက္တင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔က ငလ်င္ဒဏ္သင့္ ပုဂံ ဘုးရားမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး အတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ သိန္း (၁၈၀) ကို လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ပုဂံရွိ အလိုေတာ္ျပည့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းအတြက္ ေ၀ယာ၀တ္စ အလွဴေငြ သိန္း (၇၀) ႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ ေန႔ဆြမ္းကိုလည္း ဆပ္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါတယ္။


VIDEO ON YOUTUBE!

# VeVe Myanmar Donation Trips 
# Bagan Earthquake Myanmar 
# Myanmar Celebrity Donations

Related Posts

Scroll to top