အိမ့္ခ်စ္ ႏွင့္ ခ်စ္ေကာင္း တို႔သားအဖ ႏွစ္ေယာက္ရဲ့ (၅၂၈) ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ


အိမ့္ခ်စ္ ႏွင့္ ခ်စ္ေကာင္း တို႔ သားအဖ ႏွစ္ေယာက္ရဲ့ (၅၂၈) ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ (၁) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ အမ်ဳးိသားကဇာတ္႐ုံမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။VIDEO ON YOUTUBE!

# Eaint Chit & Chit Kaung (528) Live Music Concert
# Eaint Chit, Chit Kaung

Related Posts

Scroll to top