ေဖြးေဖြး၊ စံထိပ္ထားဦး ႏွင့္ မိကြန္ေထာ တို႔ရဲ့ ပ်ဳိေမ ေၾကာ္ျငာ႐ိုက္ကြင္း


ေဖြးေဖြး၊ စံထိပ္ထားဦး ႏွင့္ မိကြန္ေထာ (အဆိုေတာ္ ထူးအိမ္သင္၏ သမီး) တို႔ပါ၀င္ သ႐ုပ္ေဆာင္ထားၾကတဲ့ "ပ်ဳိေမ" အမ်ဳိးသမီးလစဥ္သံုးပစၥည္း TVC ေၾကာ္ျငာ ႐ိုက္ကြင္းပါ။
Video on Youtube!

# Phway Phway, San Htake Htar Oo, Mi Con Htaw
# Pyo May TVC Making

Related Posts

Scroll to top