ဗီယက္နမ္ မင္းသမီး ႏွင့္ ထိုင္းမင္းသမီး ျမန္မာ မိဘမဲ့ ကေလးမ်ားအတြက္ လွဴဒါန္း


ဗီယက္နမ္ မင္းသမီး ငုရင္ထရန္ဟုရန္ေမ (Nguyễn Trần Huyền My) ၊ ထိုင္း မင္းသမီး ကရာဗီ (Korravee Pimsook) ၊ မိုးယံဇြန္ ႏွင့္ ေအးဝတ္ရည္ေသာင္း တို႔ဟာ Media 7 ႏွင့္ Ve Ve မိသားစု တို႔ႏွင့္အတူ အျမန္လမ္း (၈၉) မိုင္ ရွိ အဝါေရာင္မ်ိဳးဆက္သစ္ ပရဟိတေက်ာင္းမွ မိဘမဲ့ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အလွဴေငြ ႏွင့္ စားေသာက္ဖြယ္ရာ၊ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကို ေအာက္တိုဘာလ (၂) ရက္ေန႔က သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။


VIDEO ON YOUTUBE!

# Nguyễn Trần Huyền My, Korravee Pimsook, Celebrity Donation

Related Posts

Scroll to top