ရန္ကုန္မွာ (၃) ရက္တာ က်ငး္ပေနတဲ့ Myanmar INT’L Fashion Week 2016


"Myanmar INT’L Fashion Week 2016" ႏိုင္ငံတကာ ဖက္ရွင္ျပပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ (၇) ရက္ေန႔မွ (၉ ) ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္၊ ေရႊထြဋ္တင္ကြင္း (Shwe Htut Tin Ground) မွာ ခမ္းနားစြာ က်င္းပေနပါတယ္။ ဒီဖက္ရွင္ျပပြဲမွ ျမန္မာ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဖက္ရွင္ပညာရွင္မ်ား (Fashion Designers) ရဲ့ ေနာက္ဆံုးေပၚ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ဖန္တီးမွဳ ဖက္ရွင္ အ၀တ္အစားမ်ားကို ျမန္မာ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေမာ္ဒယ္မ်ားမွ ၀တ္ဆင္ျပခဲ့ပါတယ္။ "Myanmar INT’L Fashion Week 2016" ကို Stars & Models Int'l ႏွင့္ Star Event Production တို႔မွ ဦးစီးက်င္းပတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

# Myanmar INT’L Fashion Week 2016

Related Posts

Scroll to top