အဆိုေတာ္ ေနပိုင္ ရဲ႕ “အသိေပးပါ” AUDIO CD စာနယ္ဇင္း မိတ္ဆက္ပြဲ


ေမလ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ျဖန္႔ခ်ိမယ့္ အဆိုေတာ္ ေနပိုင္ ရဲ႕ “အသိေပးပါ” Audio CD စာနယ္ဇင္း မိတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနားကို  ေမလ (၂၄) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ Orchid Hotel တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။The press launch of new face singer, Nay Paing's "A Thi Pay Par" solo music album was held at the Orchid Hotel in Yangon on May 26, 2017. #NayPaing

Related Posts

Scroll to top