မခိုင္ေလး ရဲ့ ကန္းထရီးစတိုင္ (Country Girl Style) လန္း ရဲ့လား။


သ႐ုပ္ေဆာင္ လူမင္း ႏွင့္အတူ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ႐ိုက္ကူးေနတဲ့ ခိုင္သင္းၾကည့္ ရဲ့ ကန္းစရီးစတိုင္ (Country Girl Style) ဖက္ရွင္ ပံုရိပ္ေတြပါ။

Myanmar well-known actress, Khine Thin Kyi in American Country Girl Style Outfits #KhineThinKyi

Related Posts

Scroll to top