လုလုေအာင္ ရဲ့ ေရကူးကန္ ဖက္ရွင္ (Swimwear Fashion) အလွ


ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ဘက္ဖ်ား ေကာ့ေသာင္းသို႔ အလည္ေရာက္ရွိေနတဲ့ ေမာ္ဒယ္ႏွင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ လုလုေအာင္ ရဲ့ ေရကူး ကန္ဖက္ရွင္ (Swimwear Fashion) အလွဓာတ္ပံုေတြပါ။ "အႏုပညာ အလုပ္အေနနဲ႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ အလုပ္ကို သိပ္မကၽြမ္းက်င္ေသးတာေၾကာင့္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးျဖစ္မယ့္ MTV, POSTER & PHOTO shooting ေတြပဲ ႐ိုက္ကူးျဖစ္ေနပါတယ္" လို႔ လုလုေအာင္မွ Myanmar Celebrity သို႔ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။


Myanmar well-known Photo Model & Actress, Lu Lu Aung in Swimwear at the resort of Kawthoung, the southern part of Myanmar.#LuLuAung

Related Posts

Scroll to top