အင္ဒိုနီးရွား သို႔ ေၾကာ္ျငာ ႐ိုက္ကူးရန္ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ခ်စ္သုေ၀


အဆုိေတာ္ ႏွင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ခ်စ္သုေ၀က ေၾကာ္ျငာ ႐ိုက္ကူးရန္အတြက္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ ဂ်ာကာတာ (Jakarta)သို႔ ေရာက္ရွိေနပါတယ္။ ဒီခရီးစဥ္ကို မိခင္ ႏွင့္အတူ သြားေရာက္တာ ျဖစ္ျပီး (၄) ရက္တာၾကာျမင့္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။


Chit Thu Wai, Myanmar well-known singer & actress, visited Jakarta, Indonesia. #ChitThuWai

Related Posts

Scroll to top