ေမြးေန႔မွာ ပိုင္ရွင္မဲ့ ေခြးကေလးမ်ားအတြက္ အစာ ႏွင့္ ေငြ လွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ မိစႏီၵ


ဇြန္လ (၁၂) ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ အဆိုေတာ္ မိစႏၵီ ရဲ့ အသက္ (၂၇) ႏွစ္ျပည္႔ ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ အလွဴအျဖစ္ "Golden Heart" တိရိစာၦန္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာသို႔ အစာေျခာက္မ်ား ႏွင့္ အလွဴေငြ က်ပ္ (၅) သိန္း တို႕ကို သြားေရာက္လွဴဒါန္း ခဲ့ပါတယ္။ မိစႏီၵ ႏွင့္အတူ သူမရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ ပရိတ္သတ္ (Fans) မ်ား လိုက္ပါလွဴဒါန္း ခဲ့ၾကပါတယ္။


Myanmar well-known singer, Mi Sandi offered food for dogs at "Golden Heart" Animal rescue center in Thanlyin on her birthday, June 12, 2017. She and her fans also donated (500,000) Kyat to the rescue center. #MiSandi

Related Posts

Scroll to top