ေအာင္သမာဓိ ေ႐ႊဆိုင္ ေႀကာ္ျငာ႐ိုက္ကြင္း မွ ၀တ္မွံဳေ႐ႊရည္


ဇြန္လ(၃) ရက္ေန႔ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ကေမာၻဇသာဒီ နန္းေတာ္တြင္ ေအာင္သမာဓိေ႐ႊဆိုင္ ေႀကာ္ျငာ႐ိုက္ကူးခဲ႔တဲ႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ ၀တ္မွဳံေ႐ႊရည္ ရဲ့  နန္းဆန္တဲ့ အလွပံုရိပ္ေတြပါ။


Related Posts

Scroll to top