ႏိုင္ငံျခား အဆိုေတာ္မ်ား ပါ၀င္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကတဲ့ "UnDer Dawg Festival"


နာမည္ၾကီး ႏိုင္ငံျခား အဆိုေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ Souja Boy၊ Nelly၊ Karina ႏွင့္ CL တို႔ ပါ၀င္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကတဲ့ "UnDer Dawg Festival" ဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ဇြန္လ (၁၂) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ သု၀ဏၰဘူမိကြင္း (Thuwanabhumi Event Park) တြင္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

Souja Boy၊ Nelly၊ Karina and CL performed for "UnDer Dawg Festival" music concert in Yangon, Myanmar on June 12, 2017. #KoreaCL

Related Posts

Scroll to top