သက္ၾကီး လူရႊင္ေတာ္ၾကီးမ်ားအား ကူညီ ေထာက္ပံ့ေရး ရန္ပံုေငြကပြဲ


သက္ၾကီး လူရႊင္ေတာ္ၾကီးမ်ားအား ကူညီ ေထာက္ပံ့ေရး ရန္ပံုေငြကပြဲ (ဒုတိယ အၾကမ္) ကို ဇူလိုင္လ (၂၃) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ အမ်ဳိးသားကဇာတ္႐ုံမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ နာမည္ရ လူရႊင္ေတာ္မ်ား ႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ ေဖ်ာ္ေျဖ ကျပခဲ့ၾကပါတယ္။

The Fundraising Comedy Concert for supporting elderly senior comedians was staged at the National Theater in Yangon on July 23, 2017. #MyanmarComedian

Related Posts

Scroll to top