အကယ္ဒမီ ရတာ၊ မရတာက ကံေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္ဆိုတဲ့ ေအာင္ရဲလင္း


“လမ္းျပၾကယ္” ဗီဒီယို ဇာတ္ကားတြင္ ပါ၀င္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲလင္း ရဲ႕ ႐ိုက္ကြင္း ပံုရိပ္ေတြပါ။


“ကၽြန္ေတာ္ ဇာတ္ကားတိုင္းကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါတယ္။ ၾကည္႔တဲ့ ပရိတ္သတ္ေတြလည္း သိၾကမွာပါ။ အကယ္ဒမီ ရတာ၊ မရတာက ကံတရားေပၚမွာ အမ်ားၾကီး မူတည္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ ဇာတ္ကားေတြကို ပရိတ္သတ္ ၾကိဳက္တယ္၊ လက္ခံတယ္ဆိုရင္ အကယ္ဒမီ ရတာထက္ ပိုျပီး ေပ်ာ္ပါတယ္။” လို႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲလင္း မွ Myanmar Celebrity သို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

Myanmar Celebrity Update: Actor Aung Ye Linn says he is working for his strong fans #AungYeLynn #AungYeLinn

Related Posts

Scroll to top