ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ စာသင္ေကာ်င္းမွ မိဘမဲ့ ကေလးမ်ားအတြက္ မိစႏီၵ ရဲ့ အလွဴ


အဆိုေတာ္ မိစႏီၵ ႏွင့္ M150 အားျပည့္ အခ်ဳိရည္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားရဲ့ စုေပါင္းအလွဴကို ၾသဂုတ္လ (၂၆) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ေအာင္ေဇယ်ာမင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ M150 အဖြဲ႕သားမ်ားက ဆန္အိတ္ (၅၀)၊ ဆီပိႆခ်ိန္ (၂၀၀) ႏွင့္ မိစႏၵီ က လွဴဒါန္းေငြ က်ပ္ (၁၀) သိန္း တို႔ကို အသီးသီး လွဴဒါန္းခဲ႔ပါတယ္။

Mi Sandi, Well-known Myanmar Singer, and M150 Team donated Rice, Cooking Oil and Cash for the orphans at the Aung Zayar Min Buddhist Religious Center in Yangon on August 26, 2017. #MiSandi #MyanmarSinger #MyanmarCelebrity

Related Posts

Scroll to top