အြန္လိုင္း မဂၤလာလက္ဖြဲ႔ ၀န္ေဆာင္မွဳ ၀က္ဆိုဒ္ စတင္ မိတ္ဆက္


အြန္ မဂၤလာလက္ဖြဲ႔ ၀က္ဆိုဒ္ (လက္ထပ္မဂၤလာ ေမာင္ႏွံအတြက္ လက္ဖြဲ႔ ပစၥည္းမ်ား ေပးႏိုင္ေသာ အြန္လိုင္း ၀န္ေဆာင္မွဳ) စာနယ္ဇင္း မိတ္ဆက္ပြဲကို ၾသဂုတ္လ (၁၇) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ NOVOTEL Hotel မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ သ႐ုပ္ေဆာင္ ခါရာ ႏွင့္ ေတးသံရွင္ အမြန္း တို႔ တက္ေရာက္ မိတ္ဆက္ခဲ့ၾကပါတယ္။The press launch of Mingalar Let Phwet website was held on August 17, 2017 at the Novotel Hotel in Yangon. Actor & Model Khara and Singer Ah Moon attended the event. #Khara #AhMoon

Related Posts

Scroll to top