စိန္နန္းေတာ္ သီတင္းကၽြတ္ ပ႐ိုမိုးရွင္းပြဲမွ အႏုပညာရွင္မ်ား ရဲ့ ပြဲတက္ဖက္ရွင္


စိန္နန္းေတာ္ ရတနာေရႊဆိုင္ သီတင္းကၽြတ္ အထူး ပ႐ိုမိုးရွင္းပြဲ ႏွင့္ Grand Lucky Draw ဖြင့္ပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ (၁) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ Myanmar Plaza မွာ က်ငး္ပခဲ့ပါတယ္။ နာမည္ၾကီး သ႐ုပ္ေဆာင္ ႏွင့္ ေမာ္ဒယ္မ်ား ပါ၀င္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကပါတယ္။


The Thadingyut Promotion & Grand Lucky Draw Opening of Sein Nan Taw Gold & Jewelry shop was staged at the Myanmar Plaza in Yangon on October 1, 2017. ##EaindraKyawZin #SeinNanTaw

Related Posts

Scroll to top