ကေလး ေဆး႐ုံးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ Rဇာနည္ ႏွင့္ WE LOVE RZARNI အဖြဲ႔ အလွဴ


အဆိုေတာ္ Rဇာနည္ ႏွင့္ WE LOVE RZARNI Fan အဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းျပီး ပထမဆံုး အၾကိမ္အျဖစ္ ရန္ကုန္ကေလးေဆး႐ုံၾကီးတြင္ အဟာရအလွဴ ေကၽြးေမြးျခင္း၊ ေဆး ပေဒသာပင္ ႏွင့္ အေထြေထြ ပေဒသာပင္ ဆိုက္ထူျခင္းမ်ားကို ဒီကေန႔၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁) ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။


Myanmar well-known singer Rzarni & "WE LOVE RZARNI" Fan Group made a donation at the Yangon Children Hospital in Yangon on October 1, 2017. #Rzarni #WeLoveRzarni

Related Posts

Scroll to top