လမ္းမေတာ္ပြဲေစ်းမွာ ထိုင္းခ်ဥ္စပ္ေၾကာ္ ေရာင္းေနတဲ့ ရဲရင့္ေအာင္ တို႔ စံုတြဲ


ဒီကေန႔၊ ႏို၀င္ဘာလလ (၂) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ လမ္းမေတာ္ တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေစ်းမွာ ထိုင္းခ်ဥ္စပ္ေၾကာ္ ႏွင့္ အေအး ေရာင္းခဲ့ၾကတဲ့ အဆိုေတာ္ ရဲရင့္ေအာင္ ႏွင့္ ဧျငိမ္းျဖဴ တို႔စံုတြဲ ပံုရိပ္ေတြပါ။

Myanmar well-known singer Yair Yint Aung & A Nyein Phyu at Ta Saung Taing Festival in Yangon. #YairYintAung #YeYintAung #ANyeinPhyu

Related Posts

Scroll to top