ရဲတိုက္ အႏုပညာအလုပ္အားလံုး ဆာတိုရီကသာ တိုက္႐ိုက္ေဆာင္႐ြက္မည္


သ႐ုပ္ေဆာင္ ရဲတိုက္ ရဲ႔ အႏုပညာအလုပ္အားလံုး ဆာတိုရီ ထုတ္လုပ္ေရးကသာ တိုက္႐ိုက္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး  မည္သည္႔ လူပုဂၢိဳလ္ ၊ အဖြဲ႔အစည္း ကိုမွ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ မေပးထားဘူးလို႔ ဦးမ်ိဴးေဇာ္က MC သို႔ေျပာပါတယ္။


“အစ္ကုိတုိ႔ ဆာတိုရီကေနၿပီးေတာ႔ ရဲတိုက္ရဲ႔ ဗီဒီယိုဇာတ္ကား၊ ႐ုပ္႐ွင္ဇာတ္ကား ေတြနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ဘယ္သူ႕ကိုမွ တာ၀န္ေပးထားတာ ၊ ဘယ္သူ႕ကိုမွ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ေပးထားတာ မ႐ွိဘူး။ ဆာတိုရီနဲ႔ပဲ လုပ္ေဆာင္ရမယ္။ ဆာတိုရီ န႔ဲ ဆက္သြယ္ဖို႔အတြက္ ဖုန္းနံပါတ္၊ မန္ေနဂ်ာ တို႔ေႀကာ္ျငာေပးမယ္။ ဘယ္သူ႕ကိုမွလည္း လုပ္ပိုင္ခြင္႔ ေပးမထားဘူး။ ေၾကာ္ျငာန႔ဲ ပက္သက္ၿပီး ေတာ႔လည္း ဆာတိုရီက တရား၀င္ လက္ခံၿပီးေတာ႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးပါ႔မယ္။ ဆာတိုရီကေန ဘယ္သူ႕ကိုမွ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း တာ၀န္ေပးဖြဲ႔စည္းထားတာ မ်ိဳးမ႐ွိဘူး။ ႐ုပ္႐ွင္ဇာတ္ကားေတြ ႐ိုက္မယ္ဆိုတာကိုလည္း ဆာတိုရီကပဲ ဆံုးျဖတ္သြားမယ္။ ဘယ္ အဖြဲ႔အစည္း ၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ ေပးထားတာမ်ိဳးမ႐ွိဘူး။ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ ဘယ္ပုဂိၢဳလ္ကိုမွ ေပးမထားဘူး။ ဆာတိုရီန႔ဲ ပဲ ဆက္သြယ္ၿပီး တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္သြားမယ္။ ဆာတိုရီ က ပဲ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီး စနစ္တက်နဲ႔ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ဘာေၾကာင္႔လဲဆိုရင္ ႐ဲတိုက္ရဲ႔ ဇာတ္ကားေတြ အရည္အေသြးေကာင္းဖို႔ အတြက္ေပါ႔” ဆာတိုရီထုတ္လုပ္ေရး မွ ဒါ႐ိုက္တာရီေဇာ္ (ဦးမ်ိဳးေဇာ္)ရဲတိုက္ က အႏုပညာအလုပ္ေတြနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ေႀကာ္ျငာ ေတြ႐ိုက္ကူးဖို႔ ႐ွိပါတယ္။ ရင္ခြင္နန္းေတာ္ ဇာတ္လမ္းကိုလည္း ႐ိုက္ကူးဖို႕ ၀ယ္ထားတာျဖစ္သလို ေဖြးေဖြးနဲ႔ ၀တ္မွဳံေ႐ႊရည္ ျဖင္႔ အတူတူ႐ိုက္ခ်င္တယ္လုိ႔ ေျပာထားပါတယ္။  By MyanmarCelebrity#MyanmarCelebrity #UMyoZaw #YeDeight

Related Posts

Scroll to top