"ေတာက်ီးကန္း - ( ခိုးဆိုးလုႏိႈက္ ၂ )" အထူးပြဲျပသ"ေတာက်ီးကန္း  - ( ခိုးဆိုးလုႏိႈက္ ၂ )" ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား အထူးပြဲျပသျခင္းကို  ဒီဇင္ဘာလ (၁၇) ရက္ေန႔ က ရန္ကုန္ ၊ သမၼတ႐ုပ္ရွင္႐ံုမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအထူးပြဲကို ဒါ႐ုိုက္တာ စတီး၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ ခင္လိႈင္၊ ထူးျခား ႏွင့္ မိုးေဟကို တို႔ကတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ Related Posts

Scroll to top