ဂီတအစည္းအ႐ံုး အမွဳေဆာင္သစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေလး႐က္တိုင္ျပဳလုပ္မည္


ျမန္မာႏိုင္ငံဂီတအစည္းအ႐ံုး အမႈေဆာင္သစ္ေရြးေကာက္ပြဲ ကို ဒီကေန႔ ၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ တာေမြရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံဂီတအစည္းအ႐ံုး (ဗဟို) မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔မွ စတင္က်င္းပေနၿပီး ေလးရက္တိုင္တိုင္ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ #MyanmarCelebrity


Related Posts

Scroll to top