ရိႈးပြဲေတြပဲဆိုျဖစ္ေနပါတယ္ - မိစႏီၵ


ပြင္႔လင္းရာသီျဖစ္တာေၾကာင္႔  ႐ိႈးပြဲေတြပဲ ေတာက္ေလ်ာက္ ေဖ်ာ္ေျဖျဖစ္ေနပါတယ္လို႔ အဆိုေတာ္ မိစႏီၵ က MC သို႔ေျပာပါတယ္။

“ ဒီရက္ပိုင္း ပြဲရာသီဆိုေတာ႕ သီခ်င္းေတြပဲဆိုျဖစ္ေနပါတယ္။ မိစႏီၵခရီးေတြ သြားျဖစ္မယ္။ ထား၀ယ္  ၊ ေရး ၊ မြန္ျပည္နယ္ ၊ ကရင္ျပည္နယ္ ဘက္ေတြမွာ သီခ်င္းေတြ သြားဆိုဖို႔ ႐ွိတယ္။ အဲ႕တာက တစ္ပတ္ေက်ာ္ေလာက္ ၾကာမယ္ ။ လလယ္ေလာက္ၾကရင္လည္း ေတာင္ၾကီး သြားဖို႔႐ွိတယ္။ သီခ်င္းအသစ္ေတြအေနနဲ႕႕ အမ်ားၾကီးျမင္ရဖို႔႐ွိပါတယ္။ မိစႏၵီ TimeLine နဲ႔ဘယ္သီခ်င္းကို အရင္ထြက္မလဲဆိုတာ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ သီခ်င္းအသစ္ေတြ ထြက္ဖို႕လည္း မိစႏီၵမွာ အမ်ားၾကီး႐ွိပါတယ္ ”  - မိစႏီၵ#MyanmarCelebrity #MiSanDi

Related Posts

Scroll to top