ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္႐ွင္အတြက္ လိုအပ္ရင္သ႐ုပ္ေဆာင္မွာပါ - မယ္လိုဒီ


၂၀၁၉  ခုႏွစ္မွာ " ေအာင္ဆန္း " နာမည္နဲ႔ ႐ိုက္ကူးမယ္႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္႐ွင္အတၱဳပတိ ဇာတ္ကားမွာ လိုအပ္လာရင္ သ႐ုပ္ေဆာင္သြားမွာပါလို႔ မယ္လိုဒီ က MC သို႔ေျပာပါတယ္။

 “ ဇာတ္ကားက အခ်ိန္ၾကာတယ္ဆိုတာကလည္း အဘက္ဘက္ကေနၿပီးေတာ႔ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနတာေၾကာင္႔လုိ႔ မ်ိဳးကေတာ႕ ျမင္ပါတယ္။ အခု႐ုပ္႐ွင္ထဲမွာ ကုိယ္ေတြနဲ႔ အံ၀င္ဂြင္က်မျဖစ္လို႔ ပါ၀င္ခြင္႔မရေပမယ္႔ တစ္ေတာင္႔တစ္ေနရာက ပါ၀င္ရတာ၀မ္းသာတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္႐ွင္ကိုေတာ႔ ရာႏႈန္းျပည္႔အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ျပည္သူလူထု အားလံုးကလည္းေမွ်ာ္လင္႔ေနၾကတာေလ။ ဇာတ္႐ုပ္နဲ႕လိုက္ဖတ္တဲ႔သူပဲေကာင္းပါတယ္။ ကိုယ္ေတြဆိုရင္လည္း မလိုက္ဖတ္ဘူးေလ။ ဘယ္ေနရာမွလည္း မလိုက္ဖတ္လို႔ ၀င္လည္း မေ႐ြးခဲ႕ပါဘူး။ လိုအပ္လို႔ ေခၚသံုးရင္ေတာ႔ မ်ိဳးတို႔က ႐ိုက္ရမွာေပါ႔။ အခုအတိုင္းေလးက ေကာင္းပါတယ္။ ပိုၿပီးေတာ႔ သေဘာၾကတယ္။ သမိုင္းေၾကာင္းျဖစ္တာေၾကာင္႔ အမွားအယြင္းမ႐ွိဖို႔ နဲ႔ အမွန္အတိုင္းျဖစ္ဖို႔ ဂ႐ုုစိုက္ရမွာပါ။ ေဘးကေနထိုင္ေျပာတဲ႔သူေတြထက္ တစ္ကယ္ လက္ေတြ႕လုပ္ရတဲ႔ သူေတြက ပိုၿပိီးေတာ႔ ခက္ခဲပါတယ္။ သူတို႔လည္း အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကမွာပါ။ အဲ႕အေပၚမွာမွ ေစတနာ ထားၿပီး ၾကည္႔ရႈေစခ်င္တယ္  ” - မယ္လိုဒီ#MyanmarCelebrity #Melody

Related Posts

Scroll to top