ေမာင္သီဟလြင္ႏွင့္အဆိုေတာ္ စႏီၵျမင့္လြင္ စုလ်ားရစ္ပတ္ အႏုပညာ႐ွင္မ်ားစြာတတ္ေရာက္ေမာင္သီဟလြင္ ႏွင့္ အဆိုေတာ္ စႏီၵျမင့္လြင္ တို႔ရဲ႕ စုလ်ားရစ္ပတ္ထိမ္းျမားမဂၤလာပြဲကို   မတ္လ (၁၁) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Novotel Hotel မွာျပဳလုပ္ခဲ႕ၿပီး အႏုပညာ႐ွင္မ်ားစြာ တတ္ေရာက္ခဲ႕ၾကပါတယ္။


#MyanmarCelebrity

Related Posts

Scroll to top