အဆုိေတာ္တုိင္း ပရိသတ္ သိတဲ႕သီခ်င္းဆိုတာပါ - အားတီအဆုိိေတာ္တိုင္း ပရိသတ္သိတဲ႕ သီခ်င္း ဆိုၾကတာပိုမ်ားပါတယ္ ၊ ကိုယ္တိုင္လည္း ဆင္ျခင္ၿပီး ဆိုပါတယ္ လို႔ အဆုိေတာ္ အားတီ က MC သို႔ေျပာပါတယ္။

“  အဆိုေတာ္တိုင္းကလည္း သူတို႕ကို ပရိသတ္သိတဲ႕  သီခ်င္း ဆိုၾကတာခ်ည္းပါပဲ ။ ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္း မွ မဟုတ္တာ ။ တစ္ျခား အဆိုေတာ္ေတြဆိုရင္လည္း  ပရိသတ္သိတဲ႔ သီခ်င္းပဲ ဆိုၾကတာပါပဲ ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ႕ ဆင္ျခင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ျဖစ္ခ်င္တာေရာ ပရိသတ္ျဖစ္ခ်င္တာေရာ ေပါ႔ ။ ကၽြန္ေတာ္ ပရိသတ္ Comment ေတြတို္င္းလည္း ဖတ္တယ္။ ကိုယ္ျပဳျပင္သင္႕တယ္႕ အရာဆိုရင္ေတာ႕ ျပဳျပင္ပါတယ္။ ပရိသတ္က သီခ်င္းေတာင္းဆိုတာ ႐ွိရင္ေတာ႕ ကၽြန္ေတာ္ဆိုရမွာပါ ။ မဆိုလို႔လည္းမရဘူးေလ  ” လို႔ သူကေျပာပါတယ္။

By MyanmarCelebrity

 #MyanmarCelebrity #Art

Related Posts

Scroll to top