X Galz Band အဖြဲ႕ရဲ႕ ဒုတိေျမာက္အေခြ " ဆက္ရန္ " မိတ္ဆက္


X Galz  Band အဖြဲ႕ရဲ႕ ဒုတိေျမာက္အေခြ " ဆက္ရန္ " Audio CD စာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနားကို မတ္လ ( ၂၀) ရက္ေန႕က ရန္ကုန္ ၊ ေအာကစ္ ဟိုတယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။  ဒီပြဲကို အဆိုေတာ္ ေဇရဲ က တတ္ေရာက္ခဲ႕ပါတယ္။

#MyanmarCelebrity #ZayYae

Related Posts

Scroll to top