အရင္းအႏွီးမ႐ွိတဲ႕ မိသားစု (၃) စုကို ေထာက္ပံ႔ေပးခဲ႕တဲ႔ ခိုင္ႏွင္းေ၀သရုပ္ေဆာင္ခိုင္ႏွင္းေ၀ ပရဟိတအဖြဲ႕ က ဧၿပီလ (၄) ရက္ေန႕တြင္ အမ်ိဴးသမီးမ်ားဦးေဆာင္ကာ  ႐ွာေဖြစားေသာက္ေနတဲ႔  မိသားစု(၃)စုအတြက္  လုပ္ကိုင္စားေသာက္ဖို႔ တတ္ႏိုင္သည္ဘက္မွ  ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးေထာက္ပံ႔ေပးခဲ႕ပါတယ္ ။ခိုင္ႏွင္းေ၀ က ေဒၚညိဳ ရဲ႕ သမီးျဖစ္သူမွာ ကိုယ္၀န္ျဖင္႔ ေယာက်ားၤစြန္႔ပစ္ျခင္းခံရေသာေၾကာင္႔ အေၾကာ္ေရာင္းခ်ရန္ ရင္းႏွီးေငြက်ပ္ (၁)သိန္း ၊ ေယာက်ားၤဆံုးပါးသြားၿပီး ကေလး(၃)ေယာက္ျဖင္႔ အမွိဳက္လွည္းတြန္းေနရတဲ႕ ေဒၚတင္မိုးခိုင္ မိသားစုအတြက္ ဆပ္ျပာဆီ ေရာင္းရန္ေငြက်ပ္ (၁) သိန္းႏွင္႔ အိမ္သံုး၊စားေသာက္ကုန္မ်ား ၊ သက္ၾကီးရြယ္အို မိဘႏွစ္ပါး၊ မ်က္စိမျမင္သူ ကေလးႏွစ္ေယာက္ ကို ႐ွာေဖြေကြ်းေမြးေနရသူ မေ႐ႊအ (စကားမေျပာတတ္သူ) အတြက္ ရင္းႏွီးေငြ(၁) သိန္း ၊ လိုအပ္သည္႔ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား ကို ဧၿပီလ (၄) ရက္ေန႔မွာ လွဴဒါန္း ခဲ႕ပါတယ္။


ထို႔ျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္  မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႕ သူမရဲ႕ ေမြးေန႔ အမွတ္တရအျဖစ္  အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္႐ွာေဖြေနရတဲ႕ မိသားစု (၃) စု ကို အလွဴဒါန ျပဳလုပ္ခဲ႕တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

By Myanmarcelebrity

#myanmarcelebrity #khinehninwai #donation

Related Posts

Scroll to top