ထိန္ပင္အမွိဳက္ပုံမွာ မီးသတ္ရဲေဘာ္ေတြနဲ႕အတူ မီးျငိမ္းခဲ႔တဲ႔ ထြန္းကိုကိုေမာ္ဒယ္ ၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ ထြန္းကုိကို မွ လႈိင္သာယာ၊ ထိန္ပင္ အမႈိက္ပံုတြင္ မီးၿငိမ္းသတ္ေနၾကတဲ့ ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္အတူ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး လုိအပ္သည္မ်ားကုိ  ဧၿပီလ (၂၅) ရက္ေန႔မွာ လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။

Myanmar Celebrity #TunKoKo

Related Posts

Scroll to top