ထြန္းထြန္း ႏွင္႔ We Love Tun Tun အဖြဲ႕သားမ်ား ထိန္ပင္ မီးသတ္သမားမ်ားကို လွဴဒါန္းသ႐ုပ္ေဆာင္ ထြန္းထြန္း ႏွင္႔ We Love Tun Tun အဖြဲ႕သားမ်ား က ဧၿပီလ (၂၅) ရက္ေန႕ က ရန္ကုန္ ၊ လွိဳင္သာယာ ထိန္ပင္အမွိဳက္ပံု မီးေလာင္မွဳတြင္ မီးျငိမ္းသတ္ေနတဲ႔ ရဲေဘာ္မ်ားအတြက္  ထမင္း ၊ ေရဗူး ၊ အေအး ၊ ေဆး၀ါး မ်ားအျပင္ လိုအပ္သည္႔ ပစၥညး္မ်ားလွဴဒါန္းခဲ႕ၾကပါတယ္ ။
#MyanmarCelebrity #TunTun

Related Posts

Scroll to top