မာမီေတြကိုစာနာတယ္ - ေအာင္ေသာ္“ကိုယ္႕ကိုကိုယ္ မိန္းမလိုျဖစ္ေအာင္ စိတ္ထည္႔ထားရတာ ေတာ္ေတာ္ဆိုးတယ္ ။ ဒီလို ကာ႐ိုက္တာမ်ိဳးလုပ္ရဖို႔ ေတာ္ေတာ္ကို ခက္ခဲတယ္။ စိတ္က်ဥ္းၾကပ္လို႔ မလုပ္ခ်င္ဘူး ။ က်ားက်ားယားယား ပဲ လုပ္ခ်င္တာ ။ တစ္ကယ္ကို မာမီေတြ ကို စာနာပါတယ္။ အသက္ရႈေတြလည္း ေတာ္ေတာ္ၾကပ္တယ္ ” လိ႔ု MC သို႔ေျပာပါတယ္။

By Myanmar Celebrity

#MyanmarCelebrity #AungThaw

Related Posts

Scroll to top