ေမာ္ဒယ္စူးရွထက္ ကို အဓမၼျပဳက်င့့္မႈေၾကာင္႔ ပုဒ္မ(၃)ခု နဲ႔ အစၥဏီ ကိုအမႈဖြင္႔ေမာ္ဒယ္စူးရွထက္ ကို သားမယားအျဖစ္ အဓမၼျပဳက်င့့္ခဲ့မႈေၾကာင့္ မုဒိန္းမႈ ပုဒ္မ (၃၇၆) ၊ျပင္းထန္စြာနာက်င္ေစမႈ ပုဒ္မ ( ၃၄၂) ႏွင္႔ သာမန္နာက်င္ေစမႈ ပုဒ္မ(၃၂၃) တို႔ျဖင္႔ အဆိုေတာ္ အစၥဏီ ကို တရားစြဲလိုက္ၿပီး ေမလ (၁၀) ရက္ေန႔ က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးမွာ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ ႐ံုးထုတ္ခဲ႔ပါတယ္ ။

Myanmar Celebrity Update : Well-Known Singer #Issani

Related Posts

Scroll to top