" Phway Phway and Yangoods " အိတ္ ေႀကာ္ျငာ ႐ိုက္ေနတဲ႕ ေဖြးေဖြး


သ႐ုပ္ေဆာင္ ေဖြးေဖြး နဲ႕   Yangoods တို႔ပူးေပါင္းဖန္တီးထားတဲ႕  " Phway Phway and Yangoods " အိတ္ ေႀကာ္ျငာ ကို  ေမလ(၂၆) ရက္ေန႕က ရန္ကုန္ ၊ လမ္း(၄၀) မွာ သူမ က ႐ိုက္ကူးေပးခဲ႕ပါတယ္ ။


#MyanmarCelebrity #PhwayPhway

Related Posts

Scroll to top