သာမညေတာင္ မွာ ကုသိုလ္ယူခဲ႔ၾကတ႕ဲ X-Box မိသားစုအဆိုေတာ္ X-Box က ေမလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ဘားအံျမိဳ့၊ သာမညေတာင္ရွိ သာမညမိုးကုတ္ေက်ာင္းသစ္မွာ ဦးဇင္း ဦး၀ရသာမိ ဘြဲ႔အမည္ျဖင့္ မိခင္၊ အစ္ကို ျဖစ္သူတို႔ႏွင့္ အတူ ဘုန္းၾကီး၀တ္ ကုသိုလ္ယူခဲ့ပါတယ္။
Myanmar Celebrity Update: Well-known Singer, X-Box entered monkhood for (5) days at the Thar Ma Nya Buddhist Monastery in Hpa-An. #XBox#MyanmarSinger

Related Posts

Scroll to top