ထမင္းစားတဲ့အခါ ငပိရည္ တို႔စရာ မပါရင္ အာသာမေျပဘူး ဆိုတဲ့ အိေခ်ာပို
 “နံနက္စာကုိ ႀကံဳရာမစားတတ္ဘူး။ ခ်ဥ္ငန္စပ္ပါမွ စားတယ္။ ျမန္မာသုပ္ေတြ၊ ပဲျပဳတ္ထမင္းဆီဆမ္းစားတယ္။ တျခားတစ္ခုခုစားမိရင္ အာသာမေျပလို႔ အသုပ္ရွာဝယ္စားျဖစ္တယ္။ ထမင္းဟင္းဆုိရင္လည္း ငပိရည္ တို႔စရာ ပါမွ စားတယ္။ ျမန္မာထမင္းဟင္းကုိ ပိုႀကိဳက္တယ္။ အေနာက္တုိင္းအစာ စားၿပီးသြားရင္ အာသာမေျပလို႔ အိမ္ျပန္စားတာပဲ” လို႔ MC ကို ေျပာပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity
#MyanmarCelebrity #EiChawPo

Related Posts

Scroll to top