ပရိသတ္အတြက္ စဥ္းစားၿပီး ေျပာင္းလဲသင့္ရင္ ေျပာင္းလဲရမယ္ ဆိုတဲ့ ႏိုင္းႏုိင္း“ဇာတ္ကားမွာ Production ပုိင္းက ဘယ္ေလာက္ေထာက္ပံ့ေပးမလဲ၊ ဒါ႐ုိက္တာက ဘယ္ေလာက္ထိလုပ္ေပးႏိုင္မလဲ၊ ကုိယ့္ဘက္ကေရာ ဘာေတြ အေကာင္းဆုံး ထပ္လုပ္ေပးရမလဲကို စဥ္းစားတယ္။ ‘ဒု႒ဝတီကိုလြန္၍’ က ပထမဆုံးမို႔ လုိအပ္ခ်က္ရွိခဲ့ေတာ့ ေနာက္ပုိင္း ျဖည့္စြက္ၿပီး ႀကိဳးစားသြားမယ္။ အရည္အေသြးမီတဲ့ကားမ်ိဳးေတြ ဖန္တီးသြားဖို႔ရွိတယ္။ ပရိသတ္ကို အျမင္ဆန္းတာေတြ ဖန္တီးျပခ်င္၊ အခ်ိန္ေပးရက်ိဳးနပ္ေစခ်င္တာမို႔ ေျပာင္းလဲသင့္ရင္ ေျပာင္းလဲရမယ္” လို႔ MC ကုိ ေျပာပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity
#MyanmarCelebrity #NineNine

Related Posts

Scroll to top