မိသားစုက ဘဝမွာ အေရးႀကီးတယ္ ဆုိတဲ့ ရဲေအာင္
“မိသားစုတစ္ခုမွာ ဖခင္ အိိမ္ေထာင္ဦးစီးက အဓိကက်တယ္။ သူ႔ရဲ႕ တာဝန္ေက်မႈ၊ သစၥာရွိမႈ၊ ကာကြယ္မႈ၊ ခ်စ္ခင္မႈလုိအပ္မယ္။ မိခင္ကေတာ့ သားသမီးအေပၚ လုိအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးတဲ့ ေမတၱာေပါ့။ ႏွစ္ဦးစလုံးက အေရးႀကီးပါတယ္။ မိသားစုဆိုတာ အကုန္လုံး စည္းစည္းလုံးလုံး၊ တုိင္တုိင္ပင္ပင္ရွိမွ ေႏြးေထြးၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕တဲ့ဘဝ ျဖစ္လာမွာပါ” လုိ႔ MC ကို ေျပာပါတယ္။ 

By - MyanmarCelebrity
#MyanmarCelebrity #YeAung

Related Posts

Scroll to top