ျဖစ္ႏုိင္ရင္ အပ်ိဳႀကီးပဲလုပ္ခ်င္တယ္ လုိ႔ ေျပာလာတဲ့ မိစႏၵီ“အခ်စ္ကေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အရမ္းႀကီးလည္းမခ်စ္တတ္ဘူး။ မိဘကို လုပ္ေကၽြးရဦးမယ္။ လူႀကီးတစ္ေယာက္လို အိမ္ေထာင္တစ္ခုတည္ေထာင္ဖုိ႔ေလာက္ထိ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဘယ္လိုမွ ျမင္ၾကည့္လုိ႔မရဘူး။ အိမ္ေထာင္ေရးကို အရမ္းႀကီးတဲ့ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုလုိ႔ ျမင္တယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ မိစႏၵီ အပ်ိဳႀကီးပဲလုပ္ခ်င္တယ္” လုိ႔  MC ကုိ ေျပာပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity
#MyanmarCelebrity #MiSandi

Related Posts

Scroll to top