သရဲအႀကီးအက်ယ္ ေျခာက္ခံရဖူးတယ္ ဆုိတဲ့ လႊမ္းပိုင္
“သရဲကုိ မျမင္ရေတာ့ ေၾကာက္ေတာ့ေၾကာက္မွာပဲ။ အလုံးအထည္အလုိက္ ေပၚလာရင္ေတာ့ ပထမ ေၾကာက္စိတ္ျဖစ္မယ္။ ေနာက္ သိပ္ေၾကာက္မွာမဟုတ္ဘူး ထင္တာပဲ။ အရင္က မယုံဘူး။ ေၾကာက္ေအာင္ ေျခာက္တယ္လုိ႔ပဲ ထင္တာ။ ကိုယ့္အသိတစ္ေယာက္ သရဲဝင္အပူးခံရေတာ့မွ မ်က္ျမင္ေတြ႔လုိက္ရလို႔ လန္႔သြားတယ္။ အဲေတာ့မွ သရဲရွိတာကို ယုံသြားတာပါ” လုိ႔ MC ကို ေျပာပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity

#MyanmarCelebrity #HlwanPaing

Related Posts

Scroll to top