ဖူးစာသတ္မွတ္ထားတဲ့ တစ္ေန႔မွာ အိမ္ေထာင္ျပဳျဖစ္မယ္ ဆိုတဲ့ ေအးေသာင္း“အခ်စ္ေရးက ေအးေဆးပါပဲ။ စိတ္ခ်မ္းသာတယ္။ ဖူးစာသတ္မွတ္ထားတဲ့ တစ္ေန႔မွာ ယူျဖစ္သြားမယ္ ထင္ပါတယ္။ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္အတြက္ အိမ္ေထာင္ေရးက ယုံၾကည္ရတဲ့ အဲေယာက်ာ္းအေပၚ ဘဝတစ္ခုလုံးစာ ပုံေပး အပ္ႏွံလိုက္ရတာဆုိေတာ့ ကိုယ့္အတြက္ အရမ္းအေရးႀကီးတယ္။ ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ေရးကို ကိုယ္ စီမံခန္႔ခဲြ၊ တာဝန္ယူႏုိင္တဲ့ တစ္ေန႔က်ရင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျဖစ္သြားမွာပါ ”လုိ႔  MC ကုိ ေျပာပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity
#MyanmarCelebrity #AyeWuttYiThaung

Related Posts

Scroll to top