အိမ္မရွိတဲ့ဘဝကေန လာခဲ့ရလုိ႔ အိမ္ေကာင္းႀကိဳက္တယ္ ဆိုတဲ့ သက္မြန္ျမင့္“သက္မြန္က စိန္ေရႊရတနာထက္ အိမ္ေတြႀကိဳက္တယ္။ အိမ္ေကာင္းေကာင္းေလးေတြ ႀကိဳက္တယ္။ ကုိယ္ကလည္း အိမ္မရွိတဲ့ဘဝကေန လာခဲ့ရတယ္။ ပထမဆုံး တုိက္ခန္းဝယ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားလာရင္းနဲ႔ အိမ္ေကာင္းေကာင္းမွာေနဖို႔ ေငြရွာျဖစ္တာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ခဲ့သမွ် အဲအတြက္ကုိပဲ အဓိကထားၿပီး ေငြစုျဖစ္တယ္” လုိ႔  MC ကုိ ေျပာပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity
#MyanmarCelebrity #ThetMonMyint

Related Posts

Scroll to top