ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ခ်စ္လုိ႔ အေကာင္းဆုံးေျပာင္းလဲေနတဲ့ Bella/ ျမတ္သီရိလြင္
“ၾကက္ဥပဲ စားၿပီး ဝိတ္အရမ္းခ်လုိက္ေတာ့ အာဟာရျပတ္သြားၿပီး ေဆး႐ုံေရာက္သြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစားအေသာက္ကုိ မွန္မွန္စား၊ ေလ့က်င့္ခန္းကုိ တစ္ပတ္ (၅) ရက္လုပ္တယ္။ အႏုပညာစလုပ္ကတည္းက စိတ္ဓာတ္မက်ဖူးဘူး။ ကိုယ့္ကုိယ္ကို ခ်စ္တဲ့စိတ္နဲ႔ အေကာင္းဆုံးေျပာင္းလဲတယ္။ ဝိတ္ခ်ဖို႔ အစားအေသာက္ ေရွာင္စားတတ္သူမဟုတ္လုိ႔ က်န္းမာရင္ ေက်နပ္ပါၿပီ”လုိ႔  MC ကုိ ေျပာပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity#Bella #MyatThiriLwin #MyanmarMiss #Fitness

Related Posts

Scroll to top