"႐ုပ္႐ွင္မူပိုင္ခြင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ ႐ုပ္႐ွင္စတူဒီယို ဖြင့္ပြဲ""႐ုပ္႐ွင္မူပိုင္ခြင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ ႐ုပ္႐ွင္စတူဒီယို ဖြင့္ပြဲ" အခမ္းအနားကို ဒီကေန႔ ဇူလိုင္လ (၂၁) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္႐ွိ Film Development Center မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity


“မူပိုင္ခြင့္ေတြက ျပႆနာ႐ွိေနတာ အႏွစ္(၂၀) ေလာက္႐ွိၿပီ။  မူပိုင္ခြင့္က အလြန္က်ယ္ျပန္႔တဲ့အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးေရးထက္ ပညာေပးေရးကို ဦးတည္တယ္” လို႔ MC ကို ေျပာပါတယ္။ 

#SweZinHtike


#MyanmarCelebrity #MyanmarActress

Related Posts

Scroll to top