တိရိစၦာန္ ခ်စ္တဲ့အတြက္ အာဖရိက ကစပါးအံုးေျမြ ေမြးထားတဲ့ ႏိုင္း၀မ္း"ကၽြန္ေတာ္က တိရိစၦာန္ဆို အကုန္ခ်စ္တဲ့အတြက္ မေမြးဖူးတဲ့အေကာင္မ႐ွိဘူး။ ပင္လယ္ေရေအာက္မွာ႐ွိတဲ့ သႏၱာေက်ာက္တန္း၊ ပင္လယ္ငါးေတြ ေမြးဖူးတယ္။ အရင္က ေခြး၊ ေၾကာင္၊ ပင့္ကူ၊ ကင္းၿမီးေကာက္ ေမြးဖူးေပမယ့္ နယ္႐ႈိးေတြသြားရင္ အိမ္မွာ ေကၽြးမယ့္သူမရွိတာေၾကာင့္ အခု အေနာက္အာဖရိကက စပါးအံုးေျမြေမြးထားတယ္။ အဆိပ္မရွိဘူး။ ျမိဳပဲျမိဳတယ္။ အစာတစ္ခါေကၽြးျပီးသြားရင္ (၁)ပတ္၊ (၂) ပတ္အထိသြားလို႔ရတယ္" လို႔ MC ကုိ ေျပာပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity


#NineOne
#MyanmarCelebrity #MyanmarSinger

Related Posts

Scroll to top