ခါးအဆစ္ ျပန္နာလာလုိ႔ က်န္းမာေရး ဂ႐ုစုိက္ေနရတယ္ ဆုိတဲ့ ေကာ္နီ
“ကားအက္ဆီးဒင္း ျဖစ္ၿပီးကတည္းက ခါးအဆစ္လြဲသြားေတာ့ အခု ျပန္ျပန္နာေနတယ္။ စိတ္ဓာတ္က်တဲ့ မိန္းမထဲမွာ မပါေပမယ့္ ဒီတစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ က်န္းမာေရး နည္းနည္း ခ်ိဳ႕တဲ့လာတယ္။ အသက္က (၅၀) ထဲေရာက္လာေတာ့ နည္းနည္းဂ႐ုစိုက္ရတာေပါ့။ အေမ့ကိုလည္း ၾကည့္ေနရလုိ႔ အႏုပညာ သိပ္မလုပ္ျဖစ္တာပါ” လို႔ MC ကုိ ေျပာပါတယ္။ 

By - MyanmarCelebrity#Connie #MyanmarSinger #Health #MyanmarCelebrity

Related Posts

Scroll to top