စာဖတ္ျခင္းက စိတ္ဓာတ္မက်ေစဘူး လုိ႔ ေျပာလာတဲ့ ယဥ္လက္
“လူဆုိတာ အခ်ိန္ျပည့္ အၿမဲေျပာင္းလဲေနတယ္။ စာဖတ္ရင္ အေတြးအေခၚ၊ အေျပာအဆုိေတြက ကိုယ္မသိတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေျပာင္းလဲသြားတယ္။ ေနမေကာင္းတဲ့အခ်ိန္၊ စိတ္ဓာတ္က်တဲ့အခ်ိန္မွာ စာအုပ္ဖတ္လုိက္ရင္ ဒုိင္းကနဲ တက္သြားတယ္။ အားကစားကုိလည္း ေသခ်ာျပန္လုပ္မယ္။ အသစ္သစ္ေသာ သင္တန္းေတြတက္ၿပီး ေလ့က်င့္သြားမယ္။ ေမေမ အရမ္းႀကီး ေနျပန္ေကာင္းလာေတာ့ ေပ်ာ္ရပါတယ္” လုိ႔ MC ကို ေျပာပါတယ္။ 
By - MyanmarCelebrity#MyanmarCelebrity #YinLet #MyanmarActress #Family #Motivation

Related Posts

Scroll to top